1. Hiệu quả nhất để làm giàu là thông qua một kế hoạch tài chính có thể.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải tạo một kế hoạch tài chính bao gồm việc tiết kiệm, đầu tư, xây dựng các nguồn lợi tài chính, quản lý nguồn lực của bạn và các dịch vụ tài chính khác. Bạn cũng có thể cần phải đối mặt với một số rủi ro, vì vậy bạn cần phải luôn làm việc để hiểu rỏ về các khái niệm và thủ tục về tài chính.

2. Các cách hiệu quả khác để làm giàu bao gồm việc lựa chọn cho mình một nghề nghiệp với mức lương cao, trồng trọt vốn nhỏ và gia tăng lợi nhuận cũng như cải thiện các kỹ năng lập kế hoạch và lựa chọn để giúp chọn ra những cách tối ưu hơn trong kinh doanh. Bạn còn có thể học cách quản lý tài chính, trau dồi và canh tác thị trường để tăng cơ hội mua bán với lợi nhuận cao.